Your manga source!

Yamikin Ushijima-kun v6 ch52

1

Oct 23, 2017

Yamikin Ushijima-kun v6 ch52

Posted by

Enjoy!

Read more...

*Holiday release*

19

Dec 24, 2016

*Holiday release*

Posted by

From EGS-Elfs

Read more...

Yamikin Ushijima-kun v6 ch49

0

Nov 9, 2016

Yamikin Ushijima-kun v6 ch49

Posted by

Sex Worker-kun (8)

Read more...

Yamikin Ushijima-kun v5 ch48

0

Aug 18, 2016

Yamikin Ushijima-kun v5 ch48

Posted by

Sex Worker-kun (7)

Read more...

Yamikin Ushijima-kun v5 ch47

1

Jul 15, 2016

Yamikin Ushijima-kun v5 ch47

Posted by

Sex Worker-kun (6)

Read more...

Yamikin Ushijima-kun v5 ch46

1

Jun 10, 2016

Yamikin Ushijima-kun v5 ch46

Posted by

Sex Worker-kun (5)

Read more...

Yamikin Ushijima-kun v5 ch45

0

Apr 17, 2016

Yamikin Ushijima-kun v5 ch45

Posted by

Enjoy~!

Read more...

EGS 6th Year Anniversary mass releases!

50

Apr 3, 2016

EGS 6th Year Anniversary mass releases!

Posted by

6000 + 59

Read more...

Yamikin Ushijima-kun v5 ch43

2

Mar 9, 2016

Yamikin Ushijima-kun v5 ch43

Posted by

Sex Worker-kun (2)

Read more...

Yamikin Ushijima-kun v5 ch42

1

Feb 11, 2016

Yamikin Ushijima-kun v5 ch42

Posted by

Sex Worker-kun (Part 1)

Read more...

Yamikin Ushijima-kun v5 ch41

1

Jan 12, 2016

Yamikin Ushijima-kun v5 ch41

Posted by

Gyaru-kun (Part 13)

Read more...

✲゚Holiday Mass Release Part I ⋆*

40

Dec 24, 2015

✲゚Holiday Mass Release Part I ⋆*

Posted by

༶・・ᗰદ૨૨ʏ ᘓમ૨ıડτന੨ડ・・༶

Read more...

Yamikin Ushijima-kun v5 ch39

0

Nov 13, 2015

Yamikin Ushijima-kun v5 ch39

Posted by

Gyaru-kun (Part 11)

Read more...

Yamikin Ushijima-kun v5 ch38

0

Oct 4, 2015

Yamikin Ushijima-kun v5 ch38

Posted by

Yamikin

Read more...

Yamikin Ushijima-kun v5 ch37

0

Sep 1, 2015

Yamikin Ushijima-kun v5 ch37

Posted by

Gyaru-kun

Read more...

Yamikin Ushijima-kun v4 ch36

0

Aug 2, 2015

Yamikin Ushijima-kun v4 ch36

Posted by

Yamikin

Read more...